Форумът на AWID в Банкок: ИКТ и движенията за правата на жените в България

сряда 25ти януари 2006 Кристина Хараланова
article translations English, français

ДОИТ, съвместно с няколко други български неправителствени организации, участва във Форум 2005 на AWID [1] в Банкок, Тайланд. Сесиите, посветени на централна и източна европа (ЦИЕ) бяха свързани с многобройни дебати, един от които беше използването на ИКТ.

Публикацията, която следва е едно от авторските есета, публикувани в списанието за развитие на AWID, което ще излезе от печат в началото на 2006 г. и ще съдържа тематични дискусии и впечатления от форума в Тайланд. Снимките са направени от Кристина хараланова и Живка Маринова, които представиха работата си в България на няколко сесии по време на форума.

ИКТ: скъсяване на растоянията

Информационните и комуникациионни технологии(ИКТ) създават много възможности за тези, които имат достъп до тях. Скъсяването на разстоянията между жените и ИКТ в България е приоритет в работата на фондация ДОИТ (Джендър образование, изследвания и технологии).

През изминалите три години, ние положихме усилия да проучим нуждите на жените в женските неправителствени организации (НПО) от стратегическо използване на ИКТ, в резултат на което проведохме три национални и едно регионално (в рамките на ЦИЕ) обучение. В нашето обучение и работа, наблягаме особено върху сложния на пръв поглед въпрос за Свободния софтуер, което придава допълнителна стойност на нашата дейност: свободата да копираш програми, вместо да ги купуваш, възможността да можеш да ги превеждаш на български език, по-добра вирусна защита и мн. др. Този начин на действие дава по-голям избор в работата ни с ИКТ, прави ни по-силни, без да ставаме по-зависими.

ИКТ също бяха основна тема за дебат на форума на AWID, не само по време на общите срещи, но и при регионалните семинари. В дискусиите на източно-европейските организации се засягаха правата на жените в региона. Във всички теми като например насилие срещу жените, трафик, сексуални и репродуктивни права и здраве, ИКТ играеха неотменна роля, независимо дали ставаше дума за възможност за комуникации или за споделяне на различния опит.

Въпреки че регионалният принос е важен за работата, която осъществяваме, нужно е да научат за нас в междурегионален план, нужно е да обменим идеите си с жените от други части на света. Нашият опит от ЦИЕ е важен пример за хората, които географски са много далеч от нас, както и ние имаме нужда да чуем за техния.

Какво беше форумът на AWID за българските жени?

Определено не поредната голяма конференция без минало и без бъдеще - AWID беше продължение, беше продължение на женския активизъм навсякъде по света. Ето защо този форум беше едно много подходящо място за нас – тъй като няма много други възможности да срещнеш на едно място 2000 жени, споделящи общи ценности и проблеми.

Ние бяхме 6 българки сред всички участници. Активното участие беше важно за нас, защото това ни даде свободата да говорим открито за нашите усилия за промяна. Това беше един своеобразен кръстопът, който ни даде нови идеи и перспективи за бъдещото развитие на женските движения.

ИКТ: средство за промяна

Интернет технологиите са средство за жените да се мобилизират глобално и да се борят за своите права и свободи, помагайки си взаимно чрез изучаване на чуждия опит и избягване повтарянето на грешките на другите.

ИКТ направиха възможно участието ни на форума на AWID много преди той да се състои в Банкок – защото имахме възможността да се свържем с регионални женски движения и да се приготвим за тази среща, за да направим нашето участие по-стойностно. Опитът ни при използването на ИКТ и Свободния софтуер в частност, би могъл да е от помощ на други жени от други части на света да превъзмогнат своите предизвикателства. Фактът, че българските жени можаха да донесат такова познание на този форум и решения, от които другите да се учат, показва, че нашата борба има смисъл.

Повече информация:

Форумът на AWID в Банкок Bangkok (на английски език)

Впечатления от форума на AWID 2005 (на английски)

Нов подход: използване на ИКТ за премахване на насилието над жените (на английски)

Английската версия на статията е публикувана оригинално в Списанието за развитие на AWID, 2006.

Превод: Татяна Горанова, ФИРБ

Бележки под линия:

[1] AWID, The Association for Women’s Rights in Development - е канадска асоциация за правата на жените, чиято цел е да свързва, информира и мобилизира хора и организации, борещи се за равноправие между жените и мъжете, устойчиво развитие и човешки права на жените.