Обучение по икономическа грамотност за жени от НПО

4-6 ноември 2005
неделя 20ти ноември 2005
article translations English, français

От 4 до 6 ноември 2005 ф-я ДОИТ събра десет жени от различни неправителствени организации на обучение по икономическа грамотност. То се проведе в офиса на Женски алианс за развитие (ЖАР) и обучителите бяха Анита Зайберт от Коалиция Karat, Полша и Живка Маринова от ДОИТ, България. Обучението беше в рамките на широка програма за икономическо ограмотяване на жените от сектора на НПО, разработена от женската мрежа WIDE в сътрудничество с коалиция KARAT.

Обучителите представиха някои основни икономически теми от джендър перспектива, които са полезни за живота и работата на участничките, както като професионалисти, така и като активисти, борещи се за социални права и равнопоставеност. Сред разглежданите теми бяха икономическото самочувствие, икономическото лобиране, трудовия пазар, приватизацията и глобализацията.

Атмосферата на обучението беше жива и съзидателна, за което допринесоха както фасилитаторките, така и самите участнички. В залата присъстваше и следващото поколение активисти: децата - някои от които се очакват през следващите месеци, а другите помагаха активно на майките си в упражнението през последния ден.