Апел на 1000те феминистки срещу Европейската конституция

понеделник 16ти май 2005 Кристина Хараланова
article translations English, français

Ние, жените от Европа, се събрахме в Европейския Парламент в Брюксел, днеса, 4 май 2005 г., под Европейската феминистка инициатива (ЕФИ) и в резултат лансираме следния апел, за да заявим, че:

- сме съгласни, че без равенство между жените и мъжете, няма истинска демокрация;

- сме съгласни, че без гаранции за фундаментални човешки права за жените, Европа няма бъдеще;

- призоваваме за мобилизация за създаването на едно мощно движение за правата на жените, което казва „НЕ“ на Конституцията в този и вид и за изграждането на една антипатриархална, антимилитаристична, антирасистка и разделена от църквата Европа, в която се уважават човешките права и равенството между жените и мъжете.

Този апел е лансиран във всички европейски страни на 9 май 2005 г., Денят на Европа.