Глобалната харта на жените за човечеството мина и през България

събота 18ти юни 2005 Живка Маринова
article translations English, français

От 9 до 11 юни 2005 г., Глобалната харта на жените за човечеството, изработена и разпространена по света под ръководството на канадската организация “Световен марш на жените”, премина и през България.

Приета на 10 декември 2004 г. в Кигали, Руанда и стартирала околосветската си обиколка на 8 март 2005 г. в Бразилия, хартата се предава от страна на страна като щафета. Основната цел на хартата е да се предизвика дебат и кампании за премахване на бедността и насилието срещу жените.

Хартата се придружава от уникално пано, съдържащо везани и артистично измайсторени парчета плат, съдържащи символи и апели на всяка държава, през която Хартата преминава. На 10 юни, хартата и глобалното пано бяха представени по време на дебат относно политиката за равнопоставеност на половете в предизборните програми.

Организацията – координатор на Световния марш на жените в България е ф-я Джендър образование, изследвания и технологии”. ДОИТ изработи българското пано и разпространи Хартата на български език благодарение на финансовата подкрепа на Българския фонд за жените, а събитието, на което те бяха представени беше организирано от ф-я “Джендър проект в България”.

На срещата присъстваха множество представителки на женски неправителствени организации, жени – кандидати в предстоящите парламентарни избори, журналисти и представители на гражданското общество.