49 - та сесия на Комисията по положението на жените
петък 15ти април 2005
article translations English, français

От 28 февруари до 11 март 2005, Комисията по положението на жените проведе преглед и оценка на десетте години, изминали след приемането на Пекинската платформа за действие (Пекин + 10) и отпразнува тридесетата годишнина от Първата светолна конференция на ООН за жените в Мексико през 1975 г.

Целта на прегледа беше да се оцени постигнатото, да се открият пропуските и трудностите при прилагането на Пекинската платформа за действие, подписана от правителствата на 189 държави, както и на документите приети на сесията, наречена Пекин + 5 и по-точно на политическата декларация, приета през юни 2000 г.

49-тата сесия на Комисията по положението на жените беше предвидена като редовна сесия, но както беше решено по време на 48-та сесия през март 2004 г., тя се превърна в събитие от най-високо ниво.

В работата на сесията взеха участие представители на български женски неправителствени организации. Ф-я ДОИТ участва в подготовката и представянето на Коалиция КАРАТ на женски неправителствени организации от централна и източна Европа.