Дискриминация на основание на пола и тежестта на доказване в законодателството на ЕС

Сравнителноправен преглед и съдебна практика
сряда 13ти април 2005
article translations English, français

Изданието е част от проект на фондация ДОИТ "Подпомагане на съда в прилагане на закона за защита срещу дискриминацията чрез анализ на съществуващите политики и изследване на съдебни практики на ЕС в областта на равнопоставеността на половете", осъществен в рамките на проекта за развитие на съдебната система в България на Ийст-уест мениджмънт институт.

Основните теми, разгледани в книгата са политиката и законодателството на ЕС в областта на равнопоставеността на половете, европейските директиви и гарантирането на равнопоставеността на половете в държавите членки и страните в процес на присъединяване към ЕС, както и българският закон за защита срещу дискриминацията в контекста на европейските стандарти.

Приложенията на изданието съдържат примери от практиката на Софийски районен съд, примери от практиката на Европейския съд в Люксембург и текстовете на директивите на ЕС, относими към Директива 97/80/ЕО.

PDF - 353.5 KB

Автор на изследването: Мария Генчева

Форум

 • > Дискриминация на основание на пола и тежестта на доказване в законодателството на ЕС
  18ти октомври 2005, от
  В българският съд, който подпомагате се говори и пише на български език. Съдиите не са длъжни да знаят английски. Лицата които са дискриминирани - също. аз лично се считам дискриминарана от този сайт, който би трябвало да ми дава кураж - но материалът който ме интересува е на английски език. Аз не мога да го прочета. Не съм неграмотна, но съм юрист и Ваш фен, а в ЕС се говорят и други езици.
  • > Дискриминация на основание на пола и тежестта на доказване в законодателството на ЕС
   15ти януари 2006, от Живка Маринова
   Изданието в пълен текст съществува на български език и може да бъде получено в офиса на фондацията. Обемът му е 160 стр. и е твърде голямо за да бъде публикувано on-line. Английският вариант е само резюме. Ако имате интерес обадете се и ще получите книгата.