Нови материали за превенция на здравето и сексуалното насилие

вторник 12ти април 2005
article translations English, français

"Здравето е моето богатство" и "Можем да се предпазим от сексуалното насилие" са заглавията на брошурите, публикувани с подкрепата на Глобалния фонд за децата, в рамките на обучителен проект за превенция на трафика и сексуалното насилие над деца.

Брошурите бяха разпространени по време на обучителни семинари, проведени в гр. Русе и гр. Плевен през февруари и март 2005 г.

Брошурите съдържат примери и полезни съвети за деца и възрастни. Ограничени бройки все още могат да бъдат поръчани на адреса на фондацията.