Информационни и комуникационни технологии

christina@consultant.bg
article translations English, français

Кристина е бакалавър по международни икономически отношения към УНСС, София. Тя работи в сферата на социалните движения и защита на човешките права от 2000 г. Специфични интереси: Свободен софтуер, използване на новите технологии за промени в обществото. Активист в развитието на информационното общество и по-специално в интеграцията на жените в света на информационните технологии.