сряда 23ти февруари 2005

JPEG Женската медийна група, създадена за отразяване на сесията Пекин+10 допринася за разпространение на медийните инициативи на жените и техните организации. Тя насърчава създаването на информация относно прегледа и оценката та целия спектър от дейности, свързани с Пекинската платформа и декларация чрез прессъобщения, поддържане на електронни мрежи, журнали, доклади, телевизия, радио и интернет по време на целия процес Пекин +10.

www.womensmediapool.org