сряда 23ти февруари 2005

Фондация ЖАР е водещ информационен, консултативен и учебен център и застъпник за равнопоставеност и партньорство между половете, съгласно международните стандарти и при активно участие в международния консултативен процес. С дейността си ЖАР допринася за устойчивото развитие на обществото.

www.women-bg.org