Предизвикателства пред здравната реформа в България: кампания за включване на репродуктивното здраве в услугите, заплащани от здравната каса

Застъпническа кампания
петък 31ви декември 2004
article translations English, français

Цели на проекта

- Да повиши чувствителността на управляващите към състоянието на репродуктивното здраве на жените
- Да провокира дискусия върху необходимостта от включване на услугите, свързани с репродуктивното здраве и семейното планиране в списъка на услугите, заплащани от здравната каса;
- Да убеди управляващите, че е необходимо да се потърсят активни решение на демографската криза чрез информационни и превантивни кампании, насочени към младежите, които да спомогнат за намаляване на ранните бременности и повишаване на доверието към семейното планиране.

Целеви групи

Депутати от Парламента, представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на образованието, лекари от гинекологичните болници, журналисти, учители, представителки на женски неправителствени организации.

Проектът хвърля мост между ангажиментите, поети в Кайро през 1994 и Пекин през 1995 относно сексуалните и репродуктивни права на жените и Целите на Хилядолетието в областта на майчиното здраве.

В рамките на проекта е подготвена брошура, която можете да получите по заявка на електронния адрес на фондацията.