Регионална подготвителна среща на икономическата комисия за Европа към ООН (UNECE) за 10 годишната оценка и преглед на Пекинската платформа за действие

Ф-я ДОИТ беше поканена на правителствената конференция да представи гласа на неправителствените организации по време на панела относно ролята на новите технологии за повишаване на възможностите пред жените на трудовия пазар
петък 31ви декември 2004 Живка Маринова
article translations English

По време на своята 47-ма сесия (март 2003) Комисията по положението на жените (КПЖ) призовава регионалните комисии да осигурят правилното отразяване на регионалните особености и перспективи в общия документ, отразяващ 10-годишния преглед на приложението на Пекинската платформа за действие и на финалния документ от 2000 г.

Това решение дава на петте регионални комисии мандата да проследяват и да наблюдават не само прилагането на Пекинската платформа за действие и регионалните планове, но също и изпълнението на Целите на хилядолетието и на Конвенцията за премахване на дискриминацията по отношение на жените. (Общо изявление на петте регионални комисии на 48-мата сесия на КПЖ, Ню Йорк, март 2004)

Икономическата комисия за Европа (и Северна Америка) (UNECE) е един от петте регионални инструмента на ООН. Тя е създадена през 1947 г. от Икономическия и социален съвет на ООН за да развива икономическа дейност и да укрепва икономическите взаимоотношения в региона на UNECE, както и между този регион и останалата част на света.

Подготвителната регионална среща на UNECE за 10-годишната оценка на пекинската платформа за действие се състоя в Женева на 14-15 декември 2004.

Основни цели на срещата бяха:

 (I) Да подкрепи изпълнението на ангажиментите, поети в Пекин на национално ниво чрез осъществяване на регионални платформи за оценка на прогреса;
 (II) Да идентифицира пропуските и новите предизвикателства;
 (III) Да даде възможност се обменят добри практики за да се улесни процеса на съвместяване на политиките, основаващи се на успешен опит;
 (IV) Да допринесе за глобалния 10-годишен преглед на приложението на Пекинската платформа за действие.

Форумът нямаше за цел да разглежда 12-те области на загриженост на Пекинската платформа за действие, а само няколко, в зависимост от особеното им значение за региона на UNECE.

Основните теми на срещата бяха следните:

  1. Жените и икономиката
  2. Институционалните механизми за насърчаване на равнопоставеността на половете
  3. Трафик на жени в контекста на миграционните потоци
  4. Зараждащи се проблеми (включително джендър бюджети)

Както и по време на предишни срещи от този род неправителствените организации (НПО) имаха сериозно участие.

Форумът на НПО се състоя в Женева на 12-13 декември 2004 точно преди срещата на правителствените представители.

Основната му задача беше да координира участието на НПО в срещата на UNECE (14-15 декември). Сред другите цели на срещата беше и идентифицирането на зараждащите се проблеми. Можете да прочетете тук пълния текст на доклада от срещата на неправителствените организации в Женева.

Ф-я ДОИТ взе участие в работата на два тематични семинара – “Жените и икономиката”, в качеството си на член на коалиция КАРАТ, и “Зараждащи се проблеми – жените и новите информационни и комуникационни технологии”, в качеството си на участник в делегацията на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).

Темата за връзката на жените и технологиите беше определена като важен зараждащ се проблем, който съсредоточи вниманието на много участници.

Семинарът, посветен на жените и новите технологии предложи следните препоръки:

“За да се осигури пълно участие на жените от всички възрасти и културен произход в информационното общество, правителствата трябва да осигурят всички програми, свързани с новите технологии, инвестициите и политиките, включително Световната среща на върха на информационното общество WSIS, да включват джендър индикатори при създаването на стандарти и да правят редовни оценки в тази сфера. Те трябва да осигурят нормален достъп до технологиите и обучение за използването им и да дадат възможност на жените да генерират, притежават, разработват и използват технологиите при изпълването на политиките със съдържание. Регулационните рамки, които се стремят да намалят вредното въздействие на насилствените и стереотипни изображения на жените, трябва да бъдат разработени с участието на жените и не трябва да водят до цензуриране на достъпа им или до ограничения, които да намалят достъпа до информация и да нарушат личната им неприкосновеност.”