Дискриминацията на основание на пола и тежестта на доказване в законодателството на ЕС

четвъртък 30ти декември 2004 Мария Величкова
article translations English

На 3 декември 2004г фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" (ДОИТ) проведе работна среща с представители на съдебната система, на която представи новото си издание, озаглавено "Дискриминацията на основание на пола и тежестта на доказване в законодателството на ЕС".

Книгата е част от проекта на фондацията "Подпомагане на съда в прилагане на закона за защита срещу дискриминацията чрез анализ на съществуващи политики и изследване на съдебни практики на ЕС в областта на равнопоставеността на половете". Той се реализира в рамките на проекта за развитие на съдебната система в България (ПРСС) на Ийст уест мениджмънт институт.

Мария Генчева е автор на публикацията, която се осъществи със съдействието на адв. Анна Гаврилова от "Български адвокати за правата на човека" и Галина Иванова, съдия от Софийски районен съд. Подборът на съдебната практика е направен с помощта на Зорница Янакиева. Редактор на изданието е Живка Маринова. Книгата се състои от четири части:

 Политики и законодателство на ЕС в областта на равнопоставеността на половете
 Директиви на ЕС в областта на равнопоставеността на половете
 Гарантиране на равнопоставеността на половете в законодателството на държавите-членки и страните в процес на присъединяване към ЕС - сравнителноправен преглед
 Българският закон за защита срещу дискриминацията - приближаване към европейските стандарти.

В приложенията може да откриете и информация за:

 Практиката на Софийски районен съд

 Практиката на Европейския съд в Люксембург

 Директиви на ЕС, относими към Директива 97/80/ЕО

 Закон за защита срещу дискриминацията

На срещата изданието бе представено от Мария Генчева, Живка Маринова, Анна Гаврилова и Галина Иванова. Присъстващите юристи проявиха жив интерес и споделиха своя опит и позиция по темата. Адвокат Динко Кънчев от ф-я "Български адвокати за правата на човека" заяви, че "книгата е най-добрия помощник в прилагането на младото антидискриминационно законодателство в България". Той допълни, че в момента процесът за защита срещу дискриминация "се извършва на един крак и защитата е наполовина гарантирана в България", защото още не е създадена съответната комисия, която ще има много широки правомощия, включително да разгласява резултатите от автономна изследователска дейност.

При интерес, изданието може да се получи в офиса на фондация ДОИТ.