Конкурс 2016-2017 Училище без насилие

вторник 17ти януари 2017
Картата за попълване можете да изтеглите тук (продължава)

Конкурс Училище без насилие и стереотипи определени от пола 2015-2016

Tuesday 17 January 2017
Картата за попълване можете да изтеглите тук (continue)

Carrier ROCKET

Tuesday 17 January 2017
Проектът стартира на 1 януари 2017 г. и се изпълнява в партньорство с организации от Румъния, Хърватска и Гърция. Български партньор на проекта е и фондация "Джендър проект в България". (continue)

Насилие в романтичните приятелства - скритото лице на нарушаването на човешките права на тийнейджърите

Sunday 9 August 2015
Проектът се изпълнява в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Информация за програмата можете да намерите тук
Темата и цялостният подход към нея са в унисон с философията и ценностите, които програмата цели да насърчи, както и с основната й цел - развитие на гражданското общество, повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.
Избраните методи за работа представляват подход за превенция, която започва от вглеждане в преживяванията, емоциите и нуждите на (...) (continue)

„Смени си обувките“: 2015 - Европейска Година на Развитието – начало на промяната към етични и устойчиви под-изпълнителски вериги в обувната промишленост

Friday 1 May 2015
Това е проект, финансиран от ЕС, който обединява 18 партньори – 15 организации от 12 страни от ЕС и 3 организации от Азия. Проектът стартира на 1 януари 2015 г. и ще се изпълнява до края на 2017 г. Водещ партньор на консорциума е Sudwind Австрия. Ф-я ДОИТ е българският партньор. (continue)

ДОИТ е част от Глобалната кампания срещу бедността

Monday 2 February 2015
Три годишен проект на 9 европейски страни, чиято основна цел е популяризиране на идеята за помощта за развитие и търсене на отговорност от световните лидери относно изпълнението на ЦХР и популяризиране на новите цели на устойчивото развитие (continue)

Конкурс "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола" 2014/2015

Friday 19 December 2014

Men Care в България

Friday 5 September 2014
MenCare е световна кампания за активно бащинство, която се провежда в повече от 20 държави на 5 континента. Нейната мисия е да насърчи активното участие на мъжете в живота на децата, с цел по-добро семейно разбирателство и равнопоставеност между половете в семейната сфера.
Чрез медии, разработване на програми (базирани на конкретни изследователски данни) и застъпничество, MenCare работи на различни нива, за да въвлече мъжете, институциите и всички, ангажирани със съставянето на политики в областта на равнопоставеността и социалната сфера. Когато мъжете (...) (continue)

archives: 0 | 8 | 16